La Vall d'Albaida

País Valencià

Història d'Internet

Cap a on s'encamina

En aquest apassionant documental es parla de la història d'Internet, des del seu origen més remot, la inicial estructura militar ARPANET, fins a l'actualitat amb l'imminent canvi de protocol IPv6. Internet va ser una de les conseqüències de la Guerra Freda en els anys 50 quan el món estava dividit en dos grans blocs antagonistes, el comunisme de l'URSS i el capitalisme dels EUA. Va ser llavors quan es va aconseguir posar un home a la Lluna, però també els militars van haver de pensar un sistema perquè en cas que hi hagués una guerra nuclear no quedaren incomunicats, d'aquesta manera es va crear una primera xarxa d'ús estrictament militar anomenada ARPANET que suposaria l'embrió d'internet, després aquesta xarxa va començar a tenir derivacions que bàsicament el que van fer va ser incorporar el món acadèmic i científic fins finalment provocar l'eclosió social a tots els àmbits.

 

Simón Hergueta. Escritor i video-creador.

Les noves tecnologies de la comunicació estan generant un paradigma de cap a on s'encaminen les societats presents: una major llibertat humana o un consumisme sense límits.

Escribir comentario

Comentarios: 0