La Vall d'Albaida

País Valencià

"Filosofía Rebelde" (Editorial Kairós, 2011)

"Un viaje a la fuente de la sabiduría." Victor Gay Zaragoza

Vos heu preguntat alguna volta sobre les possibles alternatives per entendre la vida mateixa i com poder-la millorar? El problema de no haver-hi resposta es que la ment humana anhela explicacions racionals que il·lumine la comprensió i la raó de l’entorn de l’ésser humà.

 

La Veritat és el tema més debatit al llarg de la historia de la Humanitat. Totes les cultures, pobles, imperis, religions, gurús, etc., han discutit sobre la Veritat segons la interpretació del lloc i moment de cadascú. Quant s’estudia cada missatge de cada filosofía i religió s’observa que totes elles busquen el mateix objectiu, donar sentit a la vida mitjançant l’auto-transformació.

 

La propia transformació dona coneiximent i saviesa a la propia gent i al seu propi entorn, convertint-se en una amenaça difícil de controlar per al status quo. El status quo sempre s’aferra a les creencies tradicionals i sempre intentarà inculcar tot tipus de dogmes i mites per ocultar l’autèntica veritat. Per tant, el status quo sempre evitarà aquesta filosofía rebel.

 

La majoria dels personatges més importants del progrés humà de tota la història foren grans rebels. Aquests saberen transformar tota aquesta rebel·lia en creativitat, eficàcia i valors positius de benestar social. Però, avui en dia, es normal trovar-se amb rebels comuns que sols es queixen, només volen beneficiar-se de la societat i corren el perill d’acabar sent un problema per als seus entorns, o fins i tot per a ells mateixa. L’autèntica rebel·lia és una conseqüència del auto-coneixement i del coratge de buscar la Veritat.

 

Blog del escritor: Victor Gay Zaragoza