La Vall d'Albaida

País Valencià

Manifest: No a la moratòria al desenvolupament de les energies renovables

Iniciativa de Fund. ER
Iniciativa de Fund. ER

Més de quaranta entitats s'han adherit al manifest “No a la moratòria al desenvolupament de les energies renovables” que ha sigut presentada en Madrid el 31 de gener de 2012 en una roda de premsa. L'acte ha contat amb l'assistència de representants de totes elles i altres destacats agents de l'àmbit energètic i mediambiental.

 

En l'acte van intervindre Javier García Breva, President de la Fundació Renovables; Vicenç Rocosa Girbau de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres, en representació de les associacions sindicals, Carlos Bravo de Greenpeace, en representació de les associacions ecològiques i José Antonio González de FENIE, en representació de les associacions sectorials. La relació d'entitats adherides figura al final del text.

 

 

Davant la moratòria al desenvolupament de les energies renovables aprovada pel Consell de Ministres el passat divendres 27 de gener, les organitzacions sotasignats volen fer arribar a l'opinió pública les següents consideracions:

 

 

1.- Les energies renovables constitueixen una part significativa de la riquesa d'Espanya. Per la seua ocupació, la seua participació en el PIB, la seua I+D+i, la seua internacionalització, la seua contribució a l'estalvi d'implantacions energètiques, de consum d'energia, del preu de l'electricitat i d'emissions de CO2, han desenvolupat una indústria i una tecnologia nacional en la que tot el món ha posat la seua mirada. Això, que és el fonament de qualsevol economia moderna, es vol mantenir en estat de permanent risc regulatiu i inseguretat normativa per als inversors que garantisquen el futur d'un sector que creix en tot el món i ara s'ha decidit en Espanya decreixa.

 

2.- La moratòria de renovables es produeix en un escenari geopolític d'increment de preus del petroli i del gas i d'increment de la nostra dependència dels hidrocarburs que tenim que importat en la seua totalitat i la resposta més racional hauria de ser la d'estalviar en el consum de les fonts energètiques que contribuïxen a empitjorar més la crisi econòmica i que incrementen de forma incontrolada el dèficit comercial, la pujada de preus generalitzada i les emissions contaminants de CO2.

 

En aquest sentit, la decisió del Consell de Ministres pareix més una crida a consumir més energia d'aquelles fonts que avui dia aporten els majors costos del nostre sistema energètic, com són les elevades importacions energètiques i la major intensitat energètica de la nostra economia, frenant les inversions en aquelles fonts que avui constitueixen la primera riquesa energètica del país: l'estalvi d'energia i les energies renovables. El RDL 1/2012 va en contra de les mesures que necessita Espanya per tal d'impulsar una eixida sostenible a la crisi econòmica, mantenint un model energètic basat en el major consum de fonts d'energia amb preus que ens venen impostos des de l'exterior i amb elevades emissions de CO2 i que poc aporta a la innovació i competitivitat del nostre aparell productiu, front a la innovació tecnològica i l'eficiència que aporten les tecnologies renovables que permeten una major participació dels consumidors per mig de la generació distribuïda i l'autoconsum.

 

3.- És un error històric aplicar una moratòria a un sector, com el de les renovables, que és de les poques de la nostra indústria nacional que han adquirit un lideratge mundial com “Marca Espanya”. El model de renovables que tots han vingut a copiar ara es paralitza per a que altres la desenvolupen. Des de la política econòmica es necessita impulsar un nou model productiu basat en la indústria i la tecnologia pròpia i amb aquest nou RDL el que es fa és allunyar les inversions en un dels sectors que reuneix totes les condicions per recolzar eixe canvi de model productiu. Front al coneixement i a les patents nacionals en renovables es vol optar per més importacions energètiques. És la diferència entre perseguir una futura crisi energètica o anticipar-se a ella.

 

4.- El RDL 1/2012 va contra les Directives europees 2009/28/CE de renovables i la 2010/30/UE d'eficiència energètica d'edificis. La directiva de renovables estableix el 20% de consum final de renovables en 2020 i la d'edificis que en 2020 tots els edificis siguen de consum d'energia quasi nul amb renovables. Però aquestes directives estableixen també mesures concretes per tal d'eliminar les barreres que impedeixen el desenvolupament de les renovables per assolir aquest objectius, com són la inestabilitat regulatòria, els obstacles administratius i per la seua connexió a la xarxa. La norma aprovada pel Govern va contra aquests tres criteris de la política energètica de la Unió Europea perquè manté, per la seua temporalitat, el risc regulatiu i la inseguretat jurídica per a les noves inversions i impedeix la tramitació administrativa i la connexió a la xarxa de nous projectes renovables.

 

5.- És una mesura inútil ja que no va a contribuir a resoldre els problemes que pretén solucionar. Després d'aquest RDL la llum seguirà pujant i el dèficit de la tarifa també. Perquè davant l'opinió interessada de fer creure que tots dos s'incrementen per culpa de les renovables la realitat és més complexa. El cost de les renovables per al consumidor són 2,6ct€/kWh i les renovables constitueixen avui el 17% dels costos del sistema, amb tendència a la baixa pel seu marge d'innovació tecnològica. Pel contrari, les importacions de gas, petroli i urani superen els 40.000M€ i la nostra major intensitat energètica equival a més del 1,5% del nostre PIB. Frenar les renovables només va a ser una cortina de fum que impedisca abordar els nostres verdaders problemes energètics. Sorprèn llegir en l'acord del Govern l'existència d'un dèficit en la tarifa del gas. No pot ser per culpa de les renovables i és una dada que obliga a una profunda reflexió sobre tot el sistema elèctric.

 

6.- El RDL 1/2012 va a continuar la política de destrucció d'ocupació en el sector de les renovables que ja va començar l'anterior govern davant uns plans aprovats que han estimat la creació de 300.000 llocs de treball en el sector de les renovables i prop d'un milió en el dels serveis energètics per a 2020. Però la destrucció d'ocupació en el sector de les renovables comporta la deslocalització industrial i la transferència de tecnologia a tercers països que mai podrem recuperar. Resulta desconcertant i contradictori amb la realitat social que pateix el nostre país i amb la de moltes Comunitats Autònomes que amb major visió que l'Estat van veure en les renovables un factor de desenvolupament sostenible per als seus territoris.

 

7.- El sistema elèctric necessita una profunda reforma que ha de partir de zero. Però amb mesures temporals i que penalitzen de manera irreversible a un únic sector es continua amb la política de pedaços de l'anterior govern, el que ha contribuït a empitjorar els problemes i que és una manera irresponsable de que res canvie. Mentre dure la inestabilitat regulatòria i la manca d'una verdadera estratègia energètica a llarg plaç, les inversions desapareixeran i la major dependència energètica constituirà una seriosa contradicció amb la necessitat d'impulsar una economia moderna que cresca de manera sostenible bassada en un concepte clau com és l'estalvi d'energia amb més renovables.

 

8.- Des de la societat civil reclamem participar i ser escoltats en un nou consens nacional que hauria d'establir-se per tal de reformar profundament el nostre sistema energètic i que demanem des d'aquesta convocatòria.

 

Proporció d'energies renovables en el balanç d'energia elèctrica
Proporció d'energies renovables en el balanç d'energia elèctrica

Perquè el creixement de l'economia espanyola i la creació de llocs de treball necessiten inexorablement altre model energètic que entenga l'estalvi d'energia i les energies renovables com un factor de competitivitat.”

 

 

 

Madrid, 31 de gener de 2012

Subscriuen aquest document [actualitzat a 9 de febrer de 2012]

Fundación Renovables, Greenpeace, EolicCat, Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Equo, WWF España, CCOO, Fundación Desarrollo Sostenible, Asociación Solar de la Industria Térmica, Ecologistas en Acción, Asociación de Ciencias Ambientales, ECOOO, Asociación Empresarial Fotovoltaica, Asociación de la Industria Fotovoltaica, Protermosolar, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, Revista Energías Renovables, EUROSOLAR España, Ecoserveis, Día de la Terra Catalunya, Una Sola Terra, Alternativa Verda, Athanor, Sinapsis, Eolpop S.L., Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia, Solarweb.net, Grupo de Abastecimiento Energético (GAE), MCA-UGT, Amigos de la Tierra, ARE (Alliance for Rural Electrification), Fundación Terra, Luz Verde, Grupo de Científicos y Técnicos por un futuro no nuclear, AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), Solar News, Enática Energías Renovables, S.L., Revistas Era Solar y Eolus, Som Energía, Jumanji Solar, SEO BirdLife, Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica (AIFOC), Albasolar, All Green Energies, Ansasol Energía Fotovoltaica, Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), Coalición Clima.

Campanyes amb Actuable

 

Traducció de l'Article de FER Energías - Fundación Renovables

"No a la moratoria al desarrollo de las energías renovables"

Escribir comentario

Comentarios: 0